Specyfika sprzątania hal i magazynów

Sprzątanie hal jest niezbędne w każdym przedsiębiorstwie, które posiada przestrzeń produkcyjną czy magazynową. Czystość i porządek w halach zwiększa efektywność pracy, poprawia bezpieczeństwo oraz tworzy przyjazną atmosferę dla pracowników i klientów.

Dlaczego sprzątanie hal jest niezwykle istotne?

Przede wszystkim, utrzymywanie czystości w halach przyczynia się do zapewnienia pracownikom hal bezpiecznych i higienicznych warunków pracy co przekłada się bezpośrednio na wydajność pracy. W halach często znajdują się maszyny, narzędzia i materiały, które wymagają czystego i bezpiecznego środowiska. Dodatkowo, w przypadku magazynów lub hal produkcyjnych, brak czystości może prowadzić do zanieczyszczenia lub zniszczenia wytwarzanych lub przechowywanych w nich produktów.

Jak określamy plan utrzymania czystości w halach?

W zależności od wielkości i rodzaju hali, ważne jest określenie stref czystości, aby zapewnić, że wszystkie obszary są dokładnie wyczyszczone. Definiowanie stref czystości na hali przemysłowej polega na określeniu różnych obszarów w hali i stworzeniu szczegółowego zakresu sprzątania każdego z obszarów wraz z jej metodologią.

Określając metodykę sprzątania bierzemy również pod uwagę branżę, w której działa firma. Jest to bardzo istotne choćby ze względu na dobór odpowiednich środków chemicznych i przygotowanie planu działania. Na przykład w halach magazynowych, w których przechowywane są produkty spożywcze lub medyczne, konieczne jest przestrzeganie rygorystycznych standardów higieny. Zazwyczaj wymagają one dezynfekcji powierzchni, narzędzi i urządzeń. Z kolei specyfika sprzątania na hali magazynowej, na której najważniejsze jest utrzymanie w czystości głównie posadzek i miejsc składowania surowców całkowicie będzie się różnić od sprzątania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym priorytetem są zazwyczaj strefy produkcji. Niemniej ważne będą strefy techniczne, w których znajdują się maszyny, urządzenia lub systemy wentylacyjne. Te obszary również wymagają regularnego sprzątania, aby zapobiec awariom z powodu zanieczyszczeń. Dopiero uwzględniając wszystkie powyższe czynniki ustalamy strategię.

W naszym standardowym zakresie sprzątania znajduje się odkurzanie, mycie wraz z doczyszczaniem i polimeryzacją podłóg; mycie elewacji wewnętrznych i zewnętrznych; mycie konstrukcji wraz z podsufitową; czyszczenie, usuwanie i malowanie oznakowania poziomego; mycie i impregnacja przeszkleń, fasad i świetlików; czyszczenie ciągów technologicznych, maszyn i urządzeń przemysłowych; czyszczenie elementów infrastruktury hali np. wentylacji, oświetlenia, rur, korytek kablowych i innych. Niemniej jednak końcowy zakres prac ustalany jest indywidualnie z Klientem i dostosowany do konkretnych jego potrzeb.

Sprzątanie hal wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także stosowania odpowiednich narzędzi i sprzętu. Dlatego warto zlecić sprzątanie hali naszym fachowcom którzy przez lata świetnie poznali specyfikę branży przemysłowej, wiedzą jak poradzić sobie z każdym rodzajem zabrudzenia. Ponadto są wyposażeni w wyspecjalizowany sprzęt a także przeszkoleni w rygorystycznych procedurach bezpieczeństwa w wymagających warunkach halowych.

Czytaj również o